Załatw elektronicznie wszystkie sprawy

 • Wprowadź na stałe Swoje dane

  Możesz przerwać pracę, wszystkie zmiany w systemie zostaną zapamiętane.

 • Wprowadzaj dane nieruchomości

  W przypadku wielu nieruchomości dane zostaną zapamiętane w wersji roboczej.

 • Wiele podmiotów z jednego konta

  Jeśli reprezentujesz zarządcę nieruchomości, możesz używać tylko jednego użytkownika systemu.

 • Oblicz kwotę za odbiór odpadów

  Nie wiesz ile wyniesie opłata, generator deklaracji pozwoli obliczyć należną kwotę bez wysyłania deklaracji.

 • Wygeneruj deklarację

  Wygeneruj gotową deklarację w formacie PDF, możesz ją wydrukować lub wysłać elektronicznie.

 • Powiąż konto z systemem MZGO

  Używając unikalnych danych możesz powiązać swojego użytkownika z kontem w MZGO celem profilowania e-usług.

 • Wyślij elektronicznie deklarację

  Możesz elektronicznie wysłać deklarację bez konieczności druku, skanowania i wychodzenia z domu.

 • Skopiuj dane i wyślij deklarację zmiany

  Jeśli często zmieniasz deklaracje, nie musisz ich definiować od nowa, sklonuj dane i wprowadź zmiany.

 • Powiadomienie SMS

  Po wysłaniu deklaracji za pomocą SMS dostaniesz powiadomienie o jej otrzymaniu przez MZGO.

Nie masz jeszcze konta?

Wypełnij prosty formularz, podaj dowolny adres e-mail oraz zdefiniuj własną nazwę użytkownika oraz hasło, by móc korzystać z platformy.

Zarejestruj konto

Masz już profil

Zaloguj się by móc edytować swoje dane, definiować nieruchomości oraz generować deklarację. Nie musisz nic zapamiętywać na swoim komputerze, zmiany zostaną zapisane.

Zaloguj się

Chcesz elektronicznie wysyłać dokumenty do MZGO?

Powiąż użytkownika z kartoteką w MZGO

Jeśli wyraziłeś zgodę na elektroniczne przesyłanie informacji oraz podałeś swój numer telefonu komórkowego, możesz z łątwością powiązać konto użytkownika z systemem MZGO.

Powiąż konto