Stawki

Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.01.2022:

- niższa stawka – 29 zł miesięcznie od mieszkańca (z uwagi na obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców naszej gminy wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki)
- stawka podwyższona z tytułu braku selekcji – 58 zł miesięcznie od mieszkańca,

Zniżka miesięczna za jedną osobę z tytułu posiadania na nieruchomości kompostownika – 2,60 zł


Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomość niezamieszkała, od 01.01.2022:

Z uwagi na obowiązek segregacji odpadów wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki.

Pojemność pojemnika Stawka bez selekcji Stawka z selekcją
0,12m3 73,50 24,50
0,24m3 144,00 48,00
1,1m3 270,00 90,00
3 m3 736,35 245,45
4 m3 981,81 327,27
5 m3 1 800,00 600,00
7 m3 2 190,00 730,00

Stawka z selekcją - Prasokontener o pojemności 7 m3 – 730,00 zł + 81,82 zł za każdy dodatkowy m3 za prasokontener o pojemności od 8 m3 do 32 m3

Stawka bez selekcji - Prasokontener o pojemności 7 m3 – 2 190,00 zł + 245,46 zł za każdy dodatkowy m3 za prasokontener o pojemności od 8 m3 do 32 m3


Stawka opłaty za odbiór frakcji odpadów tj. papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych wraz z odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi i metalem:

Pojemność pojemnika Stawka bez selekcji Stawka z selekcją
0,12m3 - nd - 10,00
1,1m3 - nd - 45,00

Ryczałtowa stawka opłaty dla Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

Stawka podstawowa – 253,08zł za rok (brak selekcji odpadów)

Stawka obniżona – 144,60 zł za rok (w przypadku prowadzenia selekcji odpadów)
Wartości archiwalne

Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.04.2021:

- niższa stawka – 29 zł miesięcznie od mieszkańca (z uwagi na obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców naszej gminy wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki)
- stawka podwyższona z tytułu braku selekcji – 58 zł miesięcznie od mieszkańca,

Zniżka miesięczna za jedną osobę z tytułu posiadania na nieruchomości kompostownika – 2,60 zł


Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomość niezamieszkała, od 01.04.2021:

Z uwagi na obowiązek segregacji odpadów wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki.

Pojemność pojemnika Stawka bez selekcji Stawka z selekcją
0,12m3 19,05 6,35
0,24m3 38,10 12,70
1,1m3 174,63 58,21
3 m3 476,25 158,75
4 m3 635,01 211,67
5 m3 793,74 264,58
7 m3 1111,23 370,41

Stawka z selekcją - Prasokontener o pojemności 7 m3 – 370,41 zł + 52,92 zł za każdy dodatkowy m3 za prasokontener o pojemności od 8 m3 do 32 m3

Stawka bez selekcji - Prasokontener o pojemności 7 m3 – 1111,23 zł + 158,76 zł za każdy dodatkowy m3 za prasokontener o pojemności od 8 m3 do 32 m3


Stawka opłaty za odbiór frakcji odpadów tj. papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych wraz z odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi i metalem:

Pojemność pojemnika Stawka bez selekcji Stawka z selekcją
0,12m3 - nd - 5,00
1,1m3 - nd - 26,00

Ryczałtowa stawka opłaty dla Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

Stawka podstawowa – 253,08zł za rok (brak selekcji odpadów)

Stawka obniżona – 144,60 zł za rok (w przypadku prowadzenia selekcji odpadów)
Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.09.2019 do 31.03.2021

- stawka podstawowa – 40 zł miesięcznie od mieszkańca,
- niższa stawka – 20 zł miesięcznie od mieszkańca (z uwagi na obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców naszej gminy wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki)

Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.02.2016 do 31.08.2019

- stawka podstawowa – 20 zł miesięcznie od mieszkańca,
- niższa stawka – 12 zł miesięcznie od mieszkańca (z uwagi na obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców naszej gminy wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki)

Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.07.2013 do 30.01.2016

- stawka podstawowa – 15 zł miesięcznie od mieszkańca,
- niższa stawka – 10 zł miesięcznie od mieszkańca (z uwagi na obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców naszej gminy wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki)

Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomość niezamieszkała:

Z uwagi na obowiązek segregacji odpadów wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki.

Pojemność pojemnika Stawka podstawowa Niższa stawka
0,12m3 42,18 24,10
0,24m3 55,86 31,92
1,1m3 147,6 84,34
3 m3 888,55 507,74
4 m3 959,11 548,06
5 m3 1032,76 590,15
7 m3 1240,79 709,02
Ryczałtowa stawka opłaty dla Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe: stawka podstawowa – 253,08zł za rok (brak selekcji odpadów) stawka obniżona – 144,60 zł za rok (w przypadku prowadzenia selekcji odpadów)