Opłaty

Termin płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwszy termin zapłaty mija 15 sierpnia 2013r. za miesiąc lipiec.

Konto bankowe

Każdemu właścicielowi nieruchomości nadany został indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty gotówką w urzędach pocztowych lub przelewem na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego.

Jak pobrać indywidualny numer rachunku bankowego

Indywidualny numer rachunku bankowego, na który każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokonywać wpłat można pobrać w jeden z niżej opisany sposób: większość właścicieli nieruchomości otrzyma numer rachunku bankowego w czasie przeprowadzanej kampanii informacyjnej mającej na celu dostarczenia pierwszego formularza deklaracji z nadanym numerem rachunku bankowego, numer rachunku bankowego można pobrać przy osobistym składaniu deklaracji, numer rachunku bankowego można pobrać ze strony internetowej www.mzgodg.pl w zakładce deklaracja.