Druki deklaracji

Pobierz formularze w celu ręcznego wypełnienianienia deklaracji.

Część: A

deklaracja podstawowa

  • Formularz deklaracji - zawiera pola dla jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednej niezamieszkałej

Część: B

dotyczy nieruchmości na których zamieszkuja mieszkańcy

Część: C

dotyczy nieruchmości na których nie zamieszkuja mieszkańcy (np. działalność gospodarcza) oraz nieruchmości mieszanych

Część: D

dotyczy Kart Dużych Rodzin